Vzdelávacie kurzy pre zlepšovanie digitálnych zručností prispôsobené pre SENIOROV. Pre národný projekt "Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe" kód ITMS: 311071BLC3 sú kurzy vytvárané a sprístupnené pre fyzické osoby - obyvateľov Slovenska 1) v poproduktívnom veku, teda po dosiahnutí veku 65 rokov, alebo 2) mladších 65 rokov s priznaným invalidným alebo starobným dôchodkom, 3) neodmietneme ani fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak dokážu splniť podmienky účasti na kurzoch.

Úvodný orientačný a spoznávací kvíz digitálnych technológií.

Tento test je určený cieľovej skupine seniorov, patríš k nám? Poď! Ničoho sa neboj!