Počítačová gramotnosť - počítač a smartfón

Kurz pre seniorov na úrovni mierne pokročilý

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí digitálne zručnosti a používanie digitálnych technológií pri práci s počítačom a vlastným smartfónom. Naučíte sa triediť si poštu, používať prekladač, mapy,  upravovať a zdieľať fotky.


 

Formát

Školenie trvá 5 pracovných dní s minimálne 1 dňovou prestávkou medzi jednotlivými dňami. Deň školenia samotného trvá maximálne 4 hodiny, vrátane jednej až dvoch krátkych prestávok. Po ukončení školenia je realizovaný certifikačný úrovňový test digitálnych zručností, ktorý trvá 3 hodiny. Po úspešnom absolvovaní testu senior získa certifikát základných digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s počítačom a smartfónom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti s počítačom pracovali alebo sa zúčastnili kurzu pre začiatočníkov.


 

Trvanie

20 hodín

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať digitálne zručnosti a použiť ich pri práci s elektronickou poštou, informáciami na internete, mapami, prekladačom a fotkami.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako môžem pracovať s elektronickou poštou? Aké sú možnosti práce s prílohami v rámci elektronickej pošty a Disku Google? Ako môžem efektívne vyhľadávať správy v elektronickej pošte? Aké sú metódy organizácie pošty, ako tvoriť filtre, pridávať štítky a spravovať kontakty? Ako rozpoznať bezpečné stránky a čo sú súbory "cookies"? Ako zdieľať fotografie známym?

Obsah kurzu:

Ako pracovať s touto príručkou
Základy práce s elektronickou poštou
- Základný pohľad
- Kategórie doručenej pošty
- Zoznam priečinkov
-- Čítanie doručených správ
- Otváranie správ v rámci konverzácie
- Odpovedanie na správu
- Preposielanie správ ďalším príjemcom
- Odpovedanie na vybranú správu alebo jej preposlanie
- Vytvorenie novej správy
-- Ako písať mená príjemcov
- Práca s prílohami
-- Prezeranie príloh v rámci zoznamu konverzácií
- Jednoduché Triedenie pošty
- Stratená pošta
Práca s prílohami a disk Google
- Prezeranie príloh v rámci zoznamu konverzácií
- Otváranie príloh a ich ukladanie na Disk Google
- Vkladanie príloh do správy (zdieľanie)
Vyhľadávanie v pošte
- Základné vyhľadávanie
- Rozšírené vyhľadávanie
- Skloňovanie a použitie operátora OR
Organizácia pošty
- Tvorba filtrov – automatické triedenie pošty
-- Vytvorenie filtra
-- Odstránenie filtra
- Správa štítkov
-- Vytváranie štítkov
-- Priraďovanie a odoberanie štítkov správam
-- Úprava a odstraňovanie štítkov
- Nemám dostatok voľného priestoru
Správa kontaktov
- Pridávanie kontaktov z pošty
- Zoznam kontaktov
- Vytváranie a upravovanie nových kontaktov
- Odstránenie neželaného kontaktu
- Zlučovanie duplicitných kontaktov
Google Prekladač
- Preklad webových stránok
- Preklad emailov
- Preklad textu (fráz)
-- Písanie textu
-- Diktovanie textu
- Preklad dokumentov

Mapy Google
- Formy zobrazenia v mapách a pohybovanie sa
-- Typy mapy
-- Možnosti zobrazení – vrstvy
-- Pohyb v mapách
-- Mapa
-- Satelit
- Street View
-- Zobrazenie
-- Pohyb
- Vyhľadanie miesta
-- Zadávanie adresy
-- Zobrazenie podrobností o mieste
-- Najvhodnejší čas na cestu a na návštevu
- Vyhľadanie spojenia (Trasa)
-- Vyhľadanie spojenia s využitím hromadnej dopravy
-- Pešia prechádzka, cyklotrasy
- História navštívených miest
Fotky Google
- Služba Fotky Google
- Dôležité: Ako fungujú Fotky Google?
- Základné Menu
- Ukladanie fotiek
- Zobrazenie: Fotky
-- Časová os
-- Prezeranie fotografií
-- Nástroje pri prezeraní fotografií
-- Pridanie popisu k fotografii
-- Úprava času alebo miesta vzniku fotografie
- Zobrazenie: Albumy
-- Vytvorenie albumu – 1. krok: výber fotografií
-- Vytvorenie albumu – 2. krok
-- Pridanie nových fotografií do albumu
-- Úprava albumov
-- Odstránenie albumu
- Zdieľanie
-- Čo je to zdieľanie fotografií?
-- Zdieľanie fotografií a albumov
-- Ktorý album je zdieľaný a s kým
-- Upozornenia (notifikácie)
-- Albumy v zobrazení Zdieľanie
-- Reakcia na fotografie – komentáre, srdiečka
-- Uloženie fotografií zo zdieľaných albumov
- Úprava fotografií
-- Úpravy dostupné pri zobrazení fotografie
-- Režim úpravy
-- Porovnanie a vrátenie úprav
-- Kopírovanie úprav na ďalšie fotografie
-- Viac verzií z jednej fotografie – vytvorenie kópie
-- Vyhľadávanie vo fotografiách
-- Archivácia
-- Ďalšie funkcie a tlač

Informačná bezpečnosť

Kurz pre seniorov na úrovni mierne pokročilý

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí, ako sa chrániť pred hrozbami digitálnych technológií pri práci s počítačom a vlastným smartfónom. Dozviete sa, ako používať silné a bezpečné heslá, prečo sú dôležité aktualizácie operačného systému, softvéru a aplikácií, a ako dôležitý je antivírusový program. Naučíte sa tiež, prečo by ste mali zálohovať svoje údaje, ako napríklad rodinné fotografie, a ako bezpečne pracovať s webom a e-mailom.

 

Formát

Školenie trvá 5 pracovných dní s minimálne 1 dňovou prestávkou medzi jednotlivými dňami. Deň školenia samotného trvá maximálne 4 hodiny, vrátane jednej až dvoch krátkych prestávok. Po ukončení školenia je realizovaný certifikačný úrovňový test digitálnych zručností, ktorý trvá 3 hodiny. Po úspešnom absolvovaní testu senior získa certifikát základných digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s počítačom a smartfónom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti s počítačom pracovali alebo sa záčastnili kurzu pre začiatočníkov.


 

Trvanie

20 hodín

---------

Hlavným cieľom kurzu je naučiť sa o hrozbách pri práci s digitálnymi technológiami a vedieť, ako sa pred nimi chrániť. 

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako používať silné a bezpečné heslá? Prečo sú dôležité aktualizácie operačného systému, softvéru a aplikácií? Prečo je antivírusový program dôležitý? Ako zálohovať svoje údaje, ako napríklad rodinné fotografie? Ako rozpoznať bezpečné a nebezpečné stránky a ako bezpečne pracovať s webom a e-mailom? Ako bezpečne používať sociálne siete?

Obsah kurzu:

Kľúčové pojmy
Riadenie prístupu
Bezpečná ochrana a správa údajov
- Fyzické zabezpečenie zariadenia
- Pravidelná aktualizácia
- Správne používanie
- Pravidelné zálohovanie
- Bezpečné vymazanie a likvidácia
Bezpečnosť počítačových sietí

Bezpečná práca s webom
- Nie všetko čo navštevujeme je bezpečné
- Nie všetko na čo klikáme je bezpečné
- Registrácia na rôzne služby
- Bezpečné odhlásenie
Bezpečnosť pri komunikácii
Elektronická pošta (E-mail)
Sociálne siete
Zhrnutie