Účasti na kurzoch uvedených v tejto kategórii sa nemusia obávať ani seniori, ktorí nikdy žiadny počítač, mobilný telefón, tablet, či iné digitálne zariadenie nepoužívali, alebo ho používali len na úzko vybrané činnosti, či pod dohľadom inej osoby.
Úvodný seminár Moderný senior a digitálne technológie 21. storočia
Zúčastnite sa úvodného seminára pre každého seniora a zistite prečo a ako si zlepšovať digitálne zručnosti.
Už na prvom seminári budeme pracovať so smartfónom, prihlásime sa na internet prostredníctvom wi-fi, prečítame tajomný obsah QR-kódu a budeme komunikovať svoje názory cez internet. Nasmerujeme vás na jednoduchý test, v ktorom za pár minút zistíte, ako viete využívať bežné digitálne technológie ako sú počítač, notebook, alebo smartfón. Aktívna účasť na úvodnom seminári má byť aj pre seniora s minimálnymi, alebo žiadnymi digitálnymi zručnosťami bránou do sveta digitálnych technológií a zručností ako s nimi pracovať.


Internet a e-mail pre začiatočníkov - základy práce s počítačom

Kurz pre seniorov na úrovni začiatočník

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí základné digitálne zručnosti a používanie digitálnych technológií pri práci s klávesnicou, myškou, elektroniskou poštou, informáciami na internete a digitálnym obsahom na počítači.


 

Formát

Školenie trvá 5 pracovných dní s minimálne 1 dňovou prestávkou medzi jednotlivými dňami. Deň školenia samotného trvá maximálne 4 hodiny, vrátane jednej až dvoch krátkych prestávok. Po ukončení školenia je realizovaný certifikačný úrovňový test digitálnych zručností, ktorý trvá 3 hodiny. Po úspešnom absolvovaní testu senior získa certifikát základných digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú začiatočníkmi v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s počítačom. Je vhodný pre tých, ktorí nemajú s počítačom žiadne alebo len minimálne predchádzajúce skúsenosti a chcú získať základné digitálne zručnosti.


 

Trvanie

20 hodín

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať základné digitálne zručnosti a použiť digitálne technológie pri práci s klávesnicou, myškou, elektroniskou poštou, informáciami na internete a digitálnym obsahom na počítači.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako správne zapnúť a vypnúť počítač? Ako ovládať myš a klávesnicu? Čo sú špeciálne klávesy a ako ich používať? Ako prepínať klávesnicu a pracovať s kurzorom?Ako premiestňovať kurzor pomocou myši a klávesnice? Čo robiť, keď sa vyskytnú najčastejšie problémy, ako napríklad zmiznutý text, prehodené písmenká Y a Z alebo prepisovanie už napísaného textu? Ako spúšťať programy a pracovať s nimi na počítači? Ako sa pohybovať po internetových stránkach a používať základné prvky internetového prehliadača? Aké sú špeciálne klávesy a navigačné prvky prehliadača? Ako zväčšovať text a obrázky? Ako pracovať s kartami a záložkami v prehliadači? Čo je potrebné vedieť o bezpečnosti a ochrane súkromia pri používaní internetu? Ako rozpoznať bezpečné stránky a čo sú súbory "cookies"? Ako sa prihlasovať a odhlasovať z elektronickej pošty? Ako čítať, odpovedať na správy, vytvárať nové správy a pracovať s prílohami v elektronickej pošte? Ako vyhľadávať informácie pomocou vyhľadávača Google? Ako kopírovať obsah medzi dokumentmi a využívať ďalšie služby poskytované Googlem?

Obsah kurzu:

Ako pracovať s touto príručkou
Zapnutie a vypnutie počítača
- Zapnutie, Vypnutie
- Windows 7, 8, 8.1, 10. 11
- Keď sa počítač nedá vypnúť
Ovládanie myšky a klávesnice
- Špeciálne klávesy
- Písanie veľkých písmen
- Písmená s diakritikou
- Enter – nový odsek alebo odoslanie príkazu
- Mazanie písmeniek a textu
- Prepínanie klávesnice
- Kurzor klávesnice a pohyb v texte
- Premiestnenie kurzora pomocou myšky
- Premiestnenie kurzora pomocou klávesnice
- Najčastejšie problémy
- Katastrofa – zmizol všetok text
- Písmenká Y a Z sú prehodené
- Chcem písať, ale prepisuje sa mi už napísaný text
Práca s internetom a internetovým prehliadačom
- Spúšťanie programov
- Spúšťanie programu
- Základné prvky internetového prehliadača
- Pohyb po internetovej stránke
- Koliesko myšky
- Touchpad – dotykový senzor
- Posuvná lišta
- Špeciálne klávesy
- Navigačné prvky prehliadača a zväčšovanie
- Práca s kartami
- Záložky
- Čitateľský zoznam
- Ďalšie funkcie prehliadača
- Automatický preklad stránok
- Upozornenia (notifikácie)
- Poloha
- Bezpečnosť
- Ktoré stránky sú bezpečné?
- Súbory „cookies“
- Skôr než zatvoríte prehliadač
Prihlasovanie a odhlasovanie z elektronickej pošty
- PrihlasovanieObsah
Ako pracovať s touto príručkou
- Otvorenie internetovej stránky gmail.com
- Vyplnenie prihlasovacích údajov
- Pomoc pri zadávaní hesla
- Vidím cudzí účet, nie svoj
- Odhlasovanie na verejnom počítači
Ako pracovať s elektronickou poštou
- Základný pohľad
- Kategórie doručenej pošty
- Zoznam priečinkov
- Čítanie doručených správ
- Otváranie správ v rámci konverzácie
- Odpovedanie na správu
- Preposielanie správ ďalším príjemcom
- Odpovedanie na vybranú správu alebo jej preposlanie
- Vytvorenie novej správy
- Ako písať mená príjemcov
- Práca s prílohami
- Prezeranie príloh v rámci zoznamu konverzácií
- Otváranie príloh zo správy a ich ukladanie na Disk Google
- Vkladanie príloh do správy (zdieľanie)
- Triedenie pošty
- Stratená pošta
Vyhľadávanie pomocou Google
- Ako vyhľadávame?
- Stránka s výsledkami
- Popis položky vo výsledkoch
- Nástroje pre vyhľadávanie
Kopírovanie obsahu medzi dokumentmi
Ostatné služby Google


Základy práce s digitálnym zariadením - pre tablety

Kurz pre seniorov na úrovni začiatočník

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí základné digitálne zručnosti a používanie digitálnych technológií pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom na tablete.


 

Formát

Kurz je dostupný vo formáte samoštúdia (e-learning). Materiály a prostriedky potrebné na absolvovanie kurzu budú poskytnuté online.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú začiatočníkmi v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s tabletmi. Je vhodný pre tých, ktorí nemajú s tabletmi žiadne alebo len minimálne predchádzajúce skúsenosti a chcú získať základné digitálne zručnosti.


 

Trvanie

20 hodín

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať základné digitálne zručnosti a použiť digitálne technológie pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom na tablete.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania tabletu: Viete, čo sa skrýva pod pojmami hardvér a softvér? Viete si usporiadať aplikácie na pracovnej ploche? Viete zmeniť veľkosť zobrazenia v prehliadači? Viete napísať na klávesnici veľké písmeno? Poznáte rozdiel medzi súborom a priečinkom? Viete nastaviť pripojenie k internetu cez Wi-Fi alebo mobilné dáta?

Obsah kurzu:

Digitálne technológie okolo nás
- Hardvér
- Softvér
Práca na tablete
- Zapnutie tabletu
- Práca s dotykovou obrazovkou
- Pracovná plocha
- Práca s aplikáciami
- Klávesnica a písanie na nej
- Fotoaparát / kamera
- Čo máme v tablete – súbory a priečinky
- Vypnutie tabletu
- Riešenie problémov so zariadením
Sieť a pripojenie na internet
- Pripojenie tabletu na sieť cez Wi-Fi
- Pripojenie zariadenia cez mobilné dáta
- Inštalovanie a odinštalovanie aplikácie

UPOZORNENIE: Kurz je dostupný len pre samoštúdium (e-learning). Kurz bude realizovať a tablety poskytovať iný projekt MIRRI. 


Mobilné technológie pre seniorov - vlastný smartfón

Kurz pre seniorov na úrovni začiatočník

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí základné digitálne zručnosti a používanie digitálnych technológií pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom na smartfóne.


 

Formát

Školenie trvá 5 pracovných dní s minimálne 1 dňovou prestávkou medzi jednotlivými dňami. Deň školenia samotného trvá maximálne 4 hodiny, vrátane jednej až dvoch krátkych prestávok. Po ukončení školenia je realizovaný certifikačný úrovňový test digitálnych zručností, ktorý trvá 3 hodiny. Po úspešnom absolvovaní testu senior získa certifikát základných digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú začiatočníkmi v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne so smartfónom. Je vhodný pre tých, ktorí nemajú s počítačom žiadne alebo len minimálne predchádzajúce skúsenosti a chcú získať základné digitálne zručnosti.


 

Trvanie

20 hodín

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať základné digitálne zručnosti a použiť digitálne technológie pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom na smartfóne.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Viete zmeniť jazyk, zvukové efekty alebo pozadie? Viete si usporiadať aplikácie na pracovnej ploche? Viete nastaviť pripojenie k internetu cez Wi-Fi alebo mobilné dáta?

Obsah kurzu:

Ako používať túto príručku
- Práca s textom
- Aký smartfón si vybrať?
-- Je pre mňa vhodný starší telefón?
-- Ktorá značka je najlepšia? Ktorej sa vyhnúť?
-- Oplatí sa „investovať“ do drahšieho telefónu?
-- Potrebujem 5G?
-- Smartfón alebo tablet?
-- Prečo nespomínate Apple? Sú to dobré telefóny?
Základné nastavenia
- Zapnutie a vypnutie telefónu
- Mobil na koncerte
- Otvorenie nastavení
- Prehľad základných nastavení
- Práca so sieťou Wi-Fi
-- Zapnutie a vypnutie Wi-Fi
-- Nastavenie Wi-Fi pripojenia
- Mobilné Dáta
-- Aktivácia
-- Sledovanie spotreby
-- Povolenie Roamingu
- Nastavenie hlasitosti, zvuku zvonenia a notifikácií
-- Nastavenie hlasitosti
-- Zvonenie, vibrovanie a tichý režim
- Rotácia obrazovky
- Ostatné užitočné funkcie
-- Baterka
-- Údaje o polohe (GPS)
-- Synchronizácia
-- NFC
Navigácia
- Navigácia troma tlačidlami
-- 1. Tlačidlo Späť
-- 2.Tlačidlo Domov
-- 3. Tlačidlo Zoznam
- Navigácia dvoma tlačidlami
- Navigácia jedným tlačidlom (gestami)
Klávesnica
- Základný prehľad
- Otvorenie a skrytie klávesnice
- Písanie
-- Špeciálne znaky a zavináč
-- Mäkčene a dĺžne
- Písanie ťahom
- Písanie v cudzích jazykoch
-- Opravovanie textu
-- Označovanie, kopírovanie a vkladanie textu
-- Označovanie, kopírovanie a vkladanie textu
Aplikácie
- Aktualizácia aplikácií
- Inštalácia nových aplikácií