Hoaxy 1 – polopravdy a klamstvá na internete

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí rozoznať a pochopiť hoaxy a polopravdy, ktoré sa šíria na internete. Naučíte sa identifikovať rôzne typy hoaxov, pochopiť, prečo im ľudia veria a aké následky môže mať ich šírenie. Taktiež sa zameriame na to, ako sa proti nim efektívne brániť.


 

Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s počítačom a smartfónom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti s počítačom alebo smartfónom pracovali a chcú si rozšíriť svoje digitálne vedomosti v oblasti rozpoznávania a boja proti hoaxom.


 

Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať znalosti a zručnosti v rozpoznávaní a boji proti hoaxom a polopravdám na internete. Cieľom kurzu nie je presvedčiť vás o jednej a jedinej pravde, naopak kurz budeme môcť považovať za úspešný, ak sa naučíte pristupovať kriticky a triezvo racionálne k informáciám, ktoré ku vám v digitálnom svete prichádzajú.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Čo sú to hoaxy? Prečo je dôležité bojovať proti hoaxom? Ako rozpoznať typy hoaxov? Prečo ľudia veria hoaxom? Aké následky môže mať šírenie hoaxov? Ako sa proti nim brániť efektívne?

Obsah kurzu:

Čo sú to hoaxy?
Prečo je vlastne dôležité, aby sme proti hoaxom bojovali?
Dnes hoax, zajtra pravda
Mňa sa hoaxy vôbec netýkajú
Typy hoaxov
Prečo ľudia veria hoaxom?
Strach, obavy o život a svoju bezpečnosť
Pocit exkluzivity
Hoax a marketing


Prepadnutie hoaxom vyústilo v teroristické útoky
Odporúčanie
Citáty slávnych
Podvodné súťaže na facebooku
Medicínske hoaxy
Rómovia
Celosvetové sprisahanie
Migranti


Hoaxy 2 – zistime skutočnosť, odhaľme podvodníkov

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí rozoznať a odhaľovať hoaxy v digitálnom prostredí. Naučíte sa pochopiť, prečo ľudia veria hoaxom, aké sú rozdiely medzi tradičnými a alternatívnymi médiami, ako sa vyhýbať manipulatívnym technikám a ako overovať informácie a ich zdroje.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí majú základné digitálne zručnosti a chcú sa naučiť, ako efektívne odhaľovať hoaxy. Je vhodný pre tých, ktorí sa v digitálnom prostredí pohybujú a chcú si zvýšiť mediálnu gramotnosť a kritické myslenie.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je schopnosť rozpoznávať hoaxy a použiť ich pri práci s digitálnymi médiami. Cieľom kurzu nie je presvedčiť vás o jednej a jedinej pravde, naopak kurz budeme môcť považovať za úspešný, ak sa naučíte pristupovať kriticky a triezvo racionálne k informáciám, ktoré ku vám v digitálnom svete prichádzajú.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Prečo ľudia veria hoaxom? Aký je rozdiel medzi tradičnými a alternatívnymi médiami? Ako sa vyhýbať manipulatívnym technikám? Ako overovať informácie a ich zdroje?

Obsah kurzu:

Komunikácia a ako vznikajú nedorozumenia
Informačná presýtenosť
Sloboda slova
Médiá a hoaxy
Tradičné médiá
Alternatívne médiá
Neľahká práca novinárov
Objektívnosť a pluralita názorov
Manipulačné techniky
Metódy manipulácie
Overovanie informácií a obrázkov
Lekárske hoaxy
Politicko-spoločenské hoaxy
Overovanie autorov mediálnych obsahov a ich vydavateľov
Facebook factchecking a AFP
Ostatné zdroje


Sociálne siete - ako fungujú a prečo ich majú rady naše vnúčatá

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

V tomto kurze sa naučíte základy bezpečnostných nastavení sociálnych sietí ako sú Facebook a Instagram. Dozviete sa viac o ich vzniku a účelu, naučíte sa rozpoznať ich prínosy a riziká, a získate zručnosti potrebné na bezpečné používanie týchto platforiem. Témy zahŕňajú prihlasovanie sa, nastavenie súkromia, pridávanie príspevkov a ďalšie funkcie sociálnych sietí.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí majú určité skúsenosti so sociálnymi sieťami alebo o nich počuli od svojich blízkych, ale ešte ich nepoužili. Je vhodný pre tých, ktorí chcú rozumieť tomu, čo ich vnúčatá robia online, a chcú sa bezpečne zapojiť do sveta sociálnych sietí.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať zručnosti v práci so sociálnymi sieťami a použiť ich pri interakcii s rodinou a priateľmi, ako aj pri pochopení toho, ako sociálne siete ovplyvňujú spoločnosť.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ktoré sociálne siete sú najpopulárnejšie a prečo? Ako sa prihlásiť na sociálne siete? Ako nastaviť súkromie na svojom profile? Ako pridať príspevok? Ako bezpečne používať sociálne siete?

Obsah kurzu:

Vznik a súčasnosť sociálnych sietí
Prečo sú sociálne siete také úspešné?
Komunikačné siete a komunitné weby
Najznámejšie sociálne siete
Vplyv sociálnych sietí na spoločnosť
Štatistické údaje
Dobrý sluha, zlý pán
Negatívny vplyv sociálnych sietí na spoločnosť
Pozitíva sociálnych sietí
Vplyv sociálnych sietí na jednotlivca
Závislosť na sociálnych sieťach
Ohrozenia sociálnych sietí
Používajme facebook bezpečnejšie
Prihlasovanie
Môj verejný profil
Záznam činnosti a rýchle nastavenia súkromia
Pridávanie príspevkov
Používajme instagram bezpečnejšie
Súkromný a verejný účet
Prihlasovanie
Nastavenie interakcií
Nastavenie príspevku


Nakupujeme úsporne s aplikáciou v smartfóne

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí efektívne využívať nákupné a vernostné aplikácie v smartfóne. Naučíte sa stiahnuť a nainštalovať aplikácie, vytvoriť si profil, využiť všetky funkcie vernostných systémov a plánovať svoje nákupy. Získate znalosti, ako využiť aplikácie spoločností Kaufland, Lidl a Tesco, a ako ukladať všetky vernostné kartičky do jednej aplikácie - Stocard.

Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne so smartfónom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti s smartfónom pracovali a chcú si osvojiť digitálne vedomosti v konkrétnej oblasti nákupných aplikácií.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať digitálne zručnosti a použiť ich pri práci s nákupnými a vernostnými aplikáciami.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako stiahnuť a nainštalovať aplikáciu? Ako sa zaregistrovať a vytvoriť profil? Ako využiť všetky funkcie vernostných systémov? Ako plánovať nákupy? Ako využiť aplikácie spoločností Kaufland, Lidl a Tesco? Ako ukladať všetky vernostné kartičky do jednej aplikácie - Stocard?

Obsah kurzu:

Aplikácia Kaufland, Lidl a Tesco:
Registrácia
Ponuka, zľavy


Základy práce s fotoknihou

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí, ako pracovať s fotkami, ich úpravou, zoskupovaním do albumov a nakoniec vytváraním fotoknihy pomocou Fotiek Google a softvéru HappyFoto. Naučíte sa, ako pripraviť fotky pre fotoknihu, ako prispôsobiť stránky fotoknihy, ako vytvárať koláže, ako využívať farebné stránky, orámovanie a kliparty. Taktiež sa naučíte, ako objednať svoju vlastnú fotoknihu.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s počítačom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti pracovali s fotkami a chcú si osvojiť digitálne vedomosti o tom, ako si vyrobiť vlastnú fotoknihu.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať digitálne zručnosti a použiť ich pri práci s fotkami a vytváraní fotokníh.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako upraviť fotky pre fotoknihu? Ako vytvoriť albumy v aplikácii Fotky Google? Ako prispôsobiť stránky fotoknihy? Ako využívať kliparty a farebné stránky? Ako objednať fotoknihu?

Obsah kurzu:

Fotky Google
Úprava fotiek
Fotky Google - Albumy
Fotky Google - Zdieľanie
Príprava fotiek pre fotoknihu
Vytváranie fotoknihy pomocou Fotiek Google a HappyFoto
Zobrazenie pracovného prostredia
Obal fotoknihy
Prispôsobenie strán fotoknihy
Farebné stránky
Orámovanie
Kliparty
Koláž
Objednanie fotoknihy


WhatsApp

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí, ako si stiahnuť aplikáciu WhatsApp a ako ju používať. Naučíte sa, čo všetko WhatsApp dokáže aby ste mohli efektívne a najmä zadarmo komunikovať so svojimi blízkymi. 


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne so smartfónom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti pracovali so správami a chcú si osvojiť digitálne vedomosti o tom, ako používať aplikáciu WhatsApp.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať digitálne zručnosti a použiť ich pri práci s aplikáciou WhatsApp.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania aplikácie: Ako posielať a odpovedať na správy? Ako poslať multimediálne správy? Ako vytvoriť skupinu? Ako si uložiť nový kontakt? 

Obsah kurzu:

Správy
Možnosti správy
Ďalšie spôsoby komunikácie
Chat a jeho možnosti
Posielanie médií
Skupiny
Nastavenie
Nastavenie súkromia a zabezpečenia
WhatsApp v počítači


Zoom

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí pracovať s aplikáciou Zoom v počítači a na telefóne. Naučíte sa plánovať a spúšťať stretnutia, upraviť si nastavenia hovoru a zistíte, ako si stretnutie nahrať a uložiť do počítača. Kurz okrem iného vysvetľuje to, čo znamenajú jednotlivé pojmy a nastavenia aplikácie Zoom.


Formát

Školenie trvá 2-4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s počítačom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti pracovali so správami a chcú si osvojiť digitálne vedomosti o tom, ako používať aplikáciu Zoom.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať digitálne zručnosti a použiť ich pri práci s aplikáciou Zoom.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača:  Ako naplánujem stretnutie? Ako naň pozvem ďalších účastníkov? Ako sa pripojím ku stretnutiu, na ktoré som bol pozvaný?

Obsah kurzu:

Výber plánu Zoom a registrácia
Aplikácia Zoom
Prihlásenie do služby Zoom
Pozvanie na stretnutie a údaje stretnutia Zoom Meeting
Pripojenie na stretnutie Zoom Meeting na počítači


Pripojenie na stretnutie Zoom Meeting na mobile
Organizácia stretnutia Zoom Meeting na počítači
Organizácia stretnutia Zoom Meeting na mobile
Štart stretnutia Zoom Meeting na počítači
Štart stretnutia Zoom Meeting na mobile
Pozývanie účastníkov na stretnutie Zoom Meeting
Správa stretnutia Zoom Meeting


Internet v smartfóne bezpečne

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí, aké sú základné nastavenia vášho telefónu. Dozviete sa, ako si zapnúť wi-fi alebo dáta pre pohodlné surfovanie na internete. Tiež to, ako si stiahnuť do svojho smartfónu aplikáciu a ako si pomocou internetového prehliadača nájdete všetky informácie, ktoré potrebujete.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne so smartfónom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti pracovali s internetom a chcú si pripomenúť, na čo si treba dávať pozor.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať digitálne zručnosti a použiť ich pri práci s internetom v smartfóne.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania aplikácie: Aké sú základné ovládacie prvky môjho smartfónu? Ako môžem surfovať po internete bezpečne? Ktoré informácie na internete môžu byť škodlivé?

Obsah kurzu:

Základné nastavenia smartfónu
Navigácia
Klávesnica
Aplikácie
WhatsApp
Hoaxy a dezinformácie
Vyhľadávanie pomocou Google