Prehľad témy

 • IT5 Základy práce online


  Kurz IT5 Základy práce online bol vypracovaný v súlade s medzinárodným štandardom ECDL/ICDL základnej úrovne na získanie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií formou e-learningu. Rozsah samostatného vzdelávania si individuálne určuje používateľ vzdelávacej platformy podľa svojej potreby. Samotný vzdelávací obsah bude doplnený o pracovné zošity s testom pre overenie zvládnutia kľúčových tém. Školiace materiály boli vypracované a sprístupnené pre verejnosť v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.

  Hlavné časti kurzu:

  Pojmy z oblasti prezerania webu
  Prezeranie webových stránok
  Informácie z webových stránok
  Základné pojmy z komunikácie
  Používanie elektronickej pošty (e-mailu)