Zoom

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí pracovať s aplikáciou Zoom v počítači a na telefóne. Naučíte sa plánovať a spúšťať stretnutia, upraviť si nastavenia hovoru a zistíte, ako si stretnutie nahrať a uložiť do počítača. Kurz okrem iného vysvetľuje to, čo znamenajú jednotlivé pojmy a nastavenia aplikácie Zoom.


Formát

Školenie trvá 2-4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s počítačom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti pracovali so správami a chcú si osvojiť digitálne vedomosti o tom, ako používať aplikáciu Zoom.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať digitálne zručnosti a použiť ich pri práci s aplikáciou Zoom.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača:  Ako naplánujem stretnutie? Ako naň pozvem ďalších účastníkov? Ako sa pripojím ku stretnutiu, na ktoré som bol pozvaný?

Obsah kurzu:

Výber plánu Zoom a registrácia
Aplikácia Zoom
Prihlásenie do služby Zoom
Pozvanie na stretnutie a údaje stretnutia Zoom Meeting
Pripojenie na stretnutie Zoom Meeting na počítači


Pripojenie na stretnutie Zoom Meeting na mobile
Organizácia stretnutia Zoom Meeting na počítači
Organizácia stretnutia Zoom Meeting na mobile
Štart stretnutia Zoom Meeting na počítači
Štart stretnutia Zoom Meeting na mobile
Pozývanie účastníkov na stretnutie Zoom Meeting
Správa stretnutia Zoom Meeting