Základy práce s fotoknihou

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí, ako pracovať s fotkami, ich úpravou, zoskupovaním do albumov a nakoniec vytváraním fotoknihy pomocou Fotiek Google a softvéru HappyFoto. Naučíte sa, ako pripraviť fotky pre fotoknihu, ako prispôsobiť stránky fotoknihy, ako vytvárať koláže, ako využívať farebné stránky, orámovanie a kliparty. Taktiež sa naučíte, ako objednať svoju vlastnú fotoknihu.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s počítačom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti pracovali s fotkami a chcú si osvojiť digitálne vedomosti o tom, ako si vyrobiť vlastnú fotoknihu.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať digitálne zručnosti a použiť ich pri práci s fotkami a vytváraní fotokníh.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako upraviť fotky pre fotoknihu? Ako vytvoriť albumy v aplikácii Fotky Google? Ako prispôsobiť stránky fotoknihy? Ako využívať kliparty a farebné stránky? Ako objednať fotoknihu?

Obsah kurzu:

Fotky Google
Úprava fotiek
Fotky Google - Albumy
Fotky Google - Zdieľanie
Príprava fotiek pre fotoknihu
Vytváranie fotoknihy pomocou Fotiek Google a HappyFoto
Zobrazenie pracovného prostredia
Obal fotoknihy
Prispôsobenie strán fotoknihy
Farebné stránky
Orámovanie
Kliparty
Koláž
Objednanie fotoknihy