Úvodný seminár Moderný senior a digitálne technológie 21. storočia
Zúčastnite sa úvodného seminára pre každého seniora a zistite prečo a ako si zlepšovať digitálne zručnosti.
Už na prvom seminári budeme pracovať so smartfónom, prihlásime sa na internet prostredníctvom wi-fi, prečítame tajomný obsah QR-kódu a budeme komunikovať svoje názory cez internet. Nasmerujeme vás na jednoduchý test, v ktorom za pár minút zistíte, ako viete využívať bežné digitálne technológie ako sú počítač, notebook, alebo smartfón. Aktívna účasť na úvodnom seminári má byť aj pre seniora s minimálnymi, alebo žiadnymi digitálnymi zručnosťami bránou do sveta digitálnych technológií a zručností ako s nimi pracovať.