Hoaxy 2 – zistime skutočnosť, odhaľme podvodníkov

Kurz pre seniorov / Digitálne zručnosti pre rôzne životné situácie

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí rozoznať a odhaľovať hoaxy v digitálnom prostredí. Naučíte sa pochopiť, prečo ľudia veria hoaxom, aké sú rozdiely medzi tradičnými a alternatívnymi médiami, ako sa vyhýbať manipulatívnym technikám a ako overovať informácie a ich zdroje.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu senior získa certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí majú základné digitálne zručnosti a chcú sa naučiť, ako efektívne odhaľovať hoaxy. Je vhodný pre tých, ktorí sa v digitálnom prostredí pohybujú a chcú si zvýšiť mediálnu gramotnosť a kritické myslenie.


Trvanie

2-4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je schopnosť rozpoznávať hoaxy a použiť ich pri práci s digitálnymi médiami. Cieľom kurzu nie je presvedčiť vás o jednej a jedinej pravde, naopak kurz budeme môcť považovať za úspešný, ak sa naučíte pristupovať kriticky a triezvo racionálne k informáciám, ktoré ku vám v digitálnom svete prichádzajú.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Prečo ľudia veria hoaxom? Aký je rozdiel medzi tradičnými a alternatívnymi médiami? Ako sa vyhýbať manipulatívnym technikám? Ako overovať informácie a ich zdroje?

Obsah kurzu:

Komunikácia a ako vznikajú nedorozumenia
Informačná presýtenosť
Sloboda slova
Médiá a hoaxy
Tradičné médiá
Alternatívne médiá
Neľahká práca novinárov
Objektívnosť a pluralita názorov
Manipulačné techniky
Metódy manipulácie
Overovanie informácií a obrázkov
Lekárske hoaxy
Politicko-spoločenské hoaxy
Overovanie autorov mediálnych obsahov a ich vydavateľov
Facebook factchecking a AFP
Ostatné zdroje