Cloudové služby a pokročilá práca so súbormi v organizácií

Kurz pre verejnú správu na pokročilej úrovni

Čo sa naučíte?

Kurz vám poskytne hlboké pochopenie pokročilých funkcií práce s cloudovými súbormi a zvýši vašu produktivitu pri práci s nimi. Naučíte sa používať OneDrive: ako sa prihlásiť, vytvoriť nový súbor alebo priečinok, nahrávať súbory, nahrávať celé priečinky a vykonávať ďalšie základné úkony súvisiace s prácou s cloudovými súbormi. Taktiež získate zručnosti v pokročilých funkciách, ako je práca so zdieľaním súborov, stiahnutie a odstránenie súborov, históriou verzií, správou prístupu a oprávneniami, dedením oprávnení a synchronizáciou s pevným diskom na PC.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa pracovník certifikát digitálnych zručností. Kurz je koncipovaný ako rekapitulačné školenie.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov vo verejnej správe, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností cloudových služieb a efektívne využiť tento nástroj. Kurz je prispôsobený potrebám zamestnancov vo verejnej správe, predovšetkým fyzickým osobám - zamestnancom verejnej správy po dosiahnutí veku 55 rokov.


Trvanie

4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať pokročilé digitálne zručnosti v práci s cloudovými službami a použiť ich pri práci s súbormi v organizáciách.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako efektívne používať OneDrive? Ako sa prihlásiť, vytvoriť nový súbor alebo priečinok, a nahrávať súbory? Ako vykonávať základné úkony súvisiace s prácou s cloudovými súbormi? Ako pracovať so zdieľaním súborov, stiahnutie a odstránenie súborov, a históriou verzií? 

Obsah kurzu:

 • Čo je OneDrive – Office 365
  • Prihlásenie
  • Vytvorenie nového súboru a priečinku
  • Nahrávanie súborov
  • Nahratie priečinka
  • Možnosti práce so súborom
  • Otvorenie a zdieľanie súboru
  • Stiahnutie a odstránenie súboru
  • Presúvanie, kopírovanie a premenovanie súborov
  • História verzií
  • Spravovanie prístupu k súborom
  • Oprávnenia a dedenie oprávnení
  • Synchronizácia s pevným diskom PC
  • Ďalšie cloudové služby
 • Vyhľadávanie dokumentov
  • Zobraziť zoznam naposledy použitých súborov
  • Usporiadanie súborov a priečinkov
  • Usporiadať súbory vo vzostupnom (stúpajúcom), zostupnom (klesajúcom) poradí podľa názvu, veľkosti, typu, dátumu poslednej zmeny
  • Kompresia súborov
  • Komprimovať súbory a priečinky
  • Extrahovať (rozbaliť) komprimované súbory a priečinky na určené miesto na pamäťovom zariadení
  • Nastavenie hesla pre súbory, ako sú dokumenty, komprimované súbory, výpočtové tabuľky
  • Konverzia súborov medzi formátmi