Vzdelávacie kurzy pre zlepšovanie digitálnych zručností prispôsobené potrebám zamestnancov VEREJNEJ SPRÁVY. Pre národný projekt "Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe" kód ITMS: 311071BLC3 sú kurzy vytvárané, sprístupnené a organizované pre ohrozené skupiny vo verejnej správe, teda fyzické osoby - zamestnancov verejnej správy po dosiahnutí veku 55 rokov.

Úvodný test - toto dokážeš!

Tento test je určený cieľovej skupine pracovníkov vo verejnej správe, patríš k nám? Poď! Ničoho sa neboj!