V tejto kategórii sme získali, adaptovali a pripravujeme kurzy:

V2 Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v textovom editore MS Word (počítač/4h)

V3 Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v tabuľkovom editore MS Excel (počítač/4h)

a ešte pripravujeme kurzy:

V4 Vytváranie moderných prezentácií v MS Powerpoint (počítač/4h)

V5 Využívanie služieb e-government (počítač/4h – vybrané funkcie ústredného portálu verejnej správy, práca s el.schránkou, vydávanie rozhodnutí s el. pečaťou, elektronické podpisovanie dokumentov)

V6 Cloudové služby a pokročilá práca so súbormi v organizácii (počítač/4h)


Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v textovom editore MS Word

Kurz pre verejnú správu na pokročilej úrovni

Čo sa naučíte?

Kurz vám poskytne hlboké pochopenie pokročilých funkcií MS Word a zvýši vašu produktivitu pri práci s textovými dokumentmi. Naučíte sa nastavovať základné voľby v aplikácii, používať funkcie pomocníka, upravovať mierku zobrazenia, a pracovať s panelmi nástrojov. Ďalej získate zručnosti v označovaní a úpravách textu, práci s odsekmi, prepojeniami (hyperlinkmi), a tiež vytváraní a úprave zoznamov.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa pracovník certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov vo verejnej správe, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností Wordu a efektívne využiť tento program. Kurz je prispôsobený potrebám zamestnancov vo verejnej správe, predovšetkým fyzickým osobám - zamestnancom verejnej správy po dosiahnutí veku 55 rokov.


Trvanie

4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať pokročilé digitálne zručnosti v textovom editore MS Word a použiť ich pri práci s textovými dokumentmi.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako efektívne používať MS Word? Ako nastaviť základné voľby v aplikácii? Ako označovať a upravovať text? Ako pracovať s odsekmi a prepojeniami (hyperlinkmi)? Ako vytvárať a upravovať zoznamy?

Obsah kurzu:

 • Používanie aplikácie
  • Zvyšovanie produktivity
  • Označovanie, upravovanie
 • Formátovanie
  • Text
  • Odseky
  • Štýly
  • Vytváranie tabuľky
  • Formátovanie tabuľky
  • Grafické objekty
 • Hromadná korešpondencia
  • Príprava
  • Výstupy
 • Príprava výstupov
  • Nastavenia
  • Kontrola a tlač


Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v tabuľkovom editore MS Excel

Kurz pre verejnú správu na pokročilej úrovni

Čo sa naučíte?

Kurz vám poskytne hlboké pochopenie pokročilých funkcií MS Excel a zvýši vašu produktivitu pri práci s tabuľkovými dokumentmi. Naučíte sa efektívne používať aplikáciu, pracovať s bunkami, riadkami a stĺpcami, manipulovať s pracovnými hárkami, a tiež vytvárať a upravovať vzorce, funkcie a grafy. Taktiež získate zručnosti v kontrole a tlači, a práci s kontingenčnými tabuľkami.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa pracovník certifikát digitálnych zručností. Kurz je koncipovaný ako rekapitulačné školenie.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov vo verejnej správe, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností Excelu a efektívne využiť tento program. Kurz je prispôsobený potrebám zamestnancov vo verejnej správe, predovšetkým fyzickým osobám - zamestnancom verejnej správy po dosiahnutí veku 55 rokov.


Trvanie

4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať pokročilé digitálne zručnosti v tabuľkovom editore MS Excel a použiť ich pri práci s tabuľkovými dokumentmi.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako efektívne používať MS Excel? Ako pracovať s bunkami, riadkami a stĺpcami? Ako manipulovať s pracovnými hárkami? Ako vytvárať a upravovať vzorce, funkcie a grafy? Ako pracovať s kontingenčnými tabuľkami? Ako kontrolovať a tlačiť dokumenty?

Obsah kurzu:

 • Používanie aplikácie
  • Zvyšovanie produktivity
 • Bunky
  • Vkladanie, vyberanie
  • Upravovanie usporiadanie
  • Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie
 • Práca s pracovnými hárkami
  • Riadky a stĺpce
  • Pracovné hárky
 • Vzorce a funkcie
  • Aritmetické vzorce
  • Funkcie
 • Formátovanie
  • Zarovnávanie, efekty orámovania
 • Grafy
  • Vytváranie
  • Upravovanie
 • Príprava výstupov
  • Nastavenia
  • Kontrola a tlač
 • Kontingenčná tabuľka


Vytváranie moderných prezentácií v MS Powerpoint

Kurz pre verejnú správu na pokročilej úrovni

Čo sa naučíte?

Tento kurz vám umožní preniknúť hlbšie do pokročilých funkcií MS Powerpoint a zvýši vašu produktivitu pri tvorbe prezentácií. Naučíte sa používať samotnú aplikáciu, pracovať s prezentáciami, a zvýšiť svoju produktivitu. Získate tiež zručnosti v tvorbe a zobrazovaní prezentácií, práci so snímkami a predlohami pre snímky, ako aj s textom, tabuľkami, a grafmi. Naučíte sa tiež pracovať s grafickými objektmi, vkladať a upravovať obsah, kresliť, a pripravovať výstupy. Na konci kurzu budete vedieť pripraviť a uskutočniť prezentáciu, ako aj používať šablóny na prezentácie a pracovať s nástrojom Canva.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa pracovník certifikát digitálnych zručností. Kurz je koncipovaný ako rekapitulačné školenie.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov vo verejnej správe, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností Powerpointu a Canvy a efektívne využiť tieto programy. Kurz je prispôsobený potrebám zamestnancov vo verejnej správe, predovšetkým fyzickým osobám - zamestnancom verejnej správy po dosiahnutí veku 55 rokov.


Trvanie

4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať pokročilé digitálne zručnosti v v aplikácii MS Powerpoint a používať ich pri tvorbe prezentácií.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako efektívne používať MS Powerpoint? Ako pracovať s prezentáciami a zvyšovať svoju produktivitu? Ako vytvárať a zobrazovať prezentácie? Ako pracovať so snímkami a predlohami pre snímky? Ako pracovať s textom, tabuľkami, a grafmi? 

Obsah kurzu:

 • Používanie aplikácie
  • Práca s prezentáciami
  • Zvyšovanie produktivity
 • Vytváranie prezentácie
  • Zobrazenie prezentácií
  • Snímky
  • Predloha pre snímku
 • Text
  • Práca s textom
  • Formátovanie
  • Tabuľky
 • Grafy
  • Používanie grafov
  • Organizačné diagramy
 • Grafické objekty
  • Vkladanie, upravovanie
  • Kreslenie
 • Príprava výstupov
  • Príprava
  • Kontrola a samotná prezentácia
 • Šablóny na prezentácie a práca s Canvou


Cloudové služby a pokročilá práca so súbormi v organizácií

Kurz pre verejnú správu na pokročilej úrovni

Čo sa naučíte?

Kurz vám poskytne hlboké pochopenie pokročilých funkcií práce s cloudovými súbormi a zvýši vašu produktivitu pri práci s nimi. Naučíte sa používať OneDrive: ako sa prihlásiť, vytvoriť nový súbor alebo priečinok, nahrávať súbory, nahrávať celé priečinky a vykonávať ďalšie základné úkony súvisiace s prácou s cloudovými súbormi. Taktiež získate zručnosti v pokročilých funkciách, ako je práca so zdieľaním súborov, stiahnutie a odstránenie súborov, históriou verzií, správou prístupu a oprávneniami, dedením oprávnení a synchronizáciou s pevným diskom na PC.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa pracovník certifikát digitálnych zručností. Kurz je koncipovaný ako rekapitulačné školenie.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov vo verejnej správe, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností cloudových služieb a efektívne využiť tento nástroj. Kurz je prispôsobený potrebám zamestnancov vo verejnej správe, predovšetkým fyzickým osobám - zamestnancom verejnej správy po dosiahnutí veku 55 rokov.


Trvanie

4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať pokročilé digitálne zručnosti v práci s cloudovými službami a použiť ich pri práci s súbormi v organizáciách.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako efektívne používať OneDrive? Ako sa prihlásiť, vytvoriť nový súbor alebo priečinok, a nahrávať súbory? Ako vykonávať základné úkony súvisiace s prácou s cloudovými súbormi? Ako pracovať so zdieľaním súborov, stiahnutie a odstránenie súborov, a históriou verzií? 

Obsah kurzu:

 • Čo je OneDrive – Office 365
  • Prihlásenie
  • Vytvorenie nového súboru a priečinku
  • Nahrávanie súborov
  • Nahratie priečinka
  • Možnosti práce so súborom
  • Otvorenie a zdieľanie súboru
  • Stiahnutie a odstránenie súboru
  • Presúvanie, kopírovanie a premenovanie súborov
  • História verzií
  • Spravovanie prístupu k súborom
  • Oprávnenia a dedenie oprávnení
  • Synchronizácia s pevným diskom PC
  • Ďalšie cloudové služby
 • Vyhľadávanie dokumentov
  • Zobraziť zoznam naposledy použitých súborov
  • Usporiadanie súborov a priečinkov
  • Usporiadať súbory vo vzostupnom (stúpajúcom), zostupnom (klesajúcom) poradí podľa názvu, veľkosti, typu, dátumu poslednej zmeny
  • Kompresia súborov
  • Komprimovať súbory a priečinky
  • Extrahovať (rozbaliť) komprimované súbory a priečinky na určené miesto na pamäťovom zariadení
  • Nastavenie hesla pre súbory, ako sú dokumenty, komprimované súbory, výpočtové tabuľky
  • Konverzia súborov medzi formátmi