Vytváranie moderných prezentácií v MS Powerpoint

Kurz pre verejnú správu na pokročilej úrovni

Čo sa naučíte?

Tento kurz vám umožní preniknúť hlbšie do pokročilých funkcií MS Powerpoint a zvýši vašu produktivitu pri tvorbe prezentácií. Naučíte sa používať samotnú aplikáciu, pracovať s prezentáciami, a zvýšiť svoju produktivitu. Získate tiež zručnosti v tvorbe a zobrazovaní prezentácií, práci so snímkami a predlohami pre snímky, ako aj s textom, tabuľkami, a grafmi. Naučíte sa tiež pracovať s grafickými objektmi, vkladať a upravovať obsah, kresliť, a pripravovať výstupy. Na konci kurzu budete vedieť pripraviť a uskutočniť prezentáciu, ako aj používať šablóny na prezentácie a pracovať s nástrojom Canva.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa pracovník certifikát digitálnych zručností. Kurz je koncipovaný ako rekapitulačné školenie.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov vo verejnej správe, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností Powerpointu a Canvy a efektívne využiť tieto programy. Kurz je prispôsobený potrebám zamestnancov vo verejnej správe, predovšetkým fyzickým osobám - zamestnancom verejnej správy po dosiahnutí veku 55 rokov.


Trvanie

4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať pokročilé digitálne zručnosti v v aplikácii MS Powerpoint a používať ich pri tvorbe prezentácií.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako efektívne používať MS Powerpoint? Ako pracovať s prezentáciami a zvyšovať svoju produktivitu? Ako vytvárať a zobrazovať prezentácie? Ako pracovať so snímkami a predlohami pre snímky? Ako pracovať s textom, tabuľkami, a grafmi? 

Obsah kurzu:

 • Používanie aplikácie
  • Práca s prezentáciami
  • Zvyšovanie produktivity
 • Vytváranie prezentácie
  • Zobrazenie prezentácií
  • Snímky
  • Predloha pre snímku
 • Text
  • Práca s textom
  • Formátovanie
  • Tabuľky
 • Grafy
  • Používanie grafov
  • Organizačné diagramy
 • Grafické objekty
  • Vkladanie, upravovanie
  • Kreslenie
 • Príprava výstupov
  • Príprava
  • Kontrola a samotná prezentácia
 • Šablóny na prezentácie a práca s Canvou