Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v textovom editore MS Word

Kurz pre verejnú správu na pokročilej úrovni

Čo sa naučíte?

Kurz vám poskytne hlboké pochopenie pokročilých funkcií MS Word a zvýši vašu produktivitu pri práci s textovými dokumentmi. Naučíte sa nastavovať základné voľby v aplikácii, používať funkcie pomocníka, upravovať mierku zobrazenia, a pracovať s panelmi nástrojov. Ďalej získate zručnosti v označovaní a úpravách textu, práci s odsekmi, prepojeniami (hyperlinkmi), a tiež vytváraní a úprave zoznamov.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa pracovník certifikát digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov vo verejnej správe, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností Wordu a efektívne využiť tento program. Kurz je prispôsobený potrebám zamestnancov vo verejnej správe, predovšetkým fyzickým osobám - zamestnancom verejnej správy po dosiahnutí veku 55 rokov.


Trvanie

4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať pokročilé digitálne zručnosti v textovom editore MS Word a použiť ich pri práci s textovými dokumentmi.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako efektívne používať MS Word? Ako nastaviť základné voľby v aplikácii? Ako označovať a upravovať text? Ako pracovať s odsekmi a prepojeniami (hyperlinkmi)? Ako vytvárať a upravovať zoznamy?

Obsah kurzu:

 • Používanie aplikácie
  • Zvyšovanie produktivity
  • Označovanie, upravovanie
 • Formátovanie
  • Text
  • Odseky
  • Štýly
  • Vytváranie tabuľky
  • Formátovanie tabuľky
  • Grafické objekty
 • Hromadná korešpondencia
  • Príprava
  • Výstupy
 • Príprava výstupov
  • Nastavenia
  • Kontrola a tlač