Pokročilé funkcie pre profesionálnu prácu v tabuľkovom editore MS Excel

Kurz pre verejnú správu na pokročilej úrovni

Čo sa naučíte?

Kurz vám poskytne hlboké pochopenie pokročilých funkcií MS Excel a zvýši vašu produktivitu pri práci s tabuľkovými dokumentmi. Naučíte sa efektívne používať aplikáciu, pracovať s bunkami, riadkami a stĺpcami, manipulovať s pracovnými hárkami, a tiež vytvárať a upravovať vzorce, funkcie a grafy. Taktiež získate zručnosti v kontrole a tlači, a práci s kontingenčnými tabuľkami.


Formát

Školenie trvá 4 hodiny, počas ktorých je krátka prestávka. Po úspešnom absolvovaní kurzu získa pracovník certifikát digitálnych zručností. Kurz je koncipovaný ako rekapitulačné školenie.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov vo verejnej správe, ktorí chcú hlbšie preniknúť do možností Excelu a efektívne využiť tento program. Kurz je prispôsobený potrebám zamestnancov vo verejnej správe, predovšetkým fyzickým osobám - zamestnancom verejnej správy po dosiahnutí veku 55 rokov.


Trvanie

4 hodiny

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať pokročilé digitálne zručnosti v tabuľkovom editore MS Excel a použiť ich pri práci s tabuľkovými dokumentmi.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako efektívne používať MS Excel? Ako pracovať s bunkami, riadkami a stĺpcami? Ako manipulovať s pracovnými hárkami? Ako vytvárať a upravovať vzorce, funkcie a grafy? Ako pracovať s kontingenčnými tabuľkami? Ako kontrolovať a tlačiť dokumenty?

Obsah kurzu:

 • Používanie aplikácie
  • Zvyšovanie produktivity
 • Bunky
  • Vkladanie, vyberanie
  • Upravovanie usporiadanie
  • Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie
 • Práca s pracovnými hárkami
  • Riadky a stĺpce
  • Pracovné hárky
 • Vzorce a funkcie
  • Aritmetické vzorce
  • Funkcie
 • Formátovanie
  • Zarovnávanie, efekty orámovania
 • Grafy
  • Vytváranie
  • Upravovanie
 • Príprava výstupov
  • Nastavenia
  • Kontrola a tlač
 • Kontingenčná tabuľka