Informačná bezpečnosť

Kurz pre seniorov na úrovni mierne pokročilý

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí, ako sa chrániť pred hrozbami digitálnych technológií pri práci s počítačom a vlastným smartfónom. Dozviete sa, ako používať silné a bezpečné heslá, prečo sú dôležité aktualizácie operačného systému, softvéru a aplikácií, a ako dôležitý je antivírusový program. Naučíte sa tiež, prečo by ste mali zálohovať svoje údaje, ako napríklad rodinné fotografie, a ako bezpečne pracovať s webom a e-mailom.

 

Formát

Školenie trvá 5 pracovných dní s minimálne 1 dňovou prestávkou medzi jednotlivými dňami. Deň školenia samotného trvá maximálne 4 hodiny, vrátane jednej až dvoch krátkych prestávok. Po ukončení školenia je realizovaný certifikačný úrovňový test digitálnych zručností, ktorý trvá 3 hodiny. Po úspešnom absolvovaní testu senior získa certifikát základných digitálnych zručností.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú mierne pokročilí v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s počítačom a smartfónom. Je vhodný pre tých, ktorí v minulosti s počítačom pracovali alebo sa záčastnili kurzu pre začiatočníkov.


 

Trvanie

20 hodín

---------

Hlavným cieľom kurzu je naučiť sa o hrozbách pri práci s digitálnymi technológiami a vedieť, ako sa pred nimi chrániť. 

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania počítača: Ako používať silné a bezpečné heslá? Prečo sú dôležité aktualizácie operačného systému, softvéru a aplikácií? Prečo je antivírusový program dôležitý? Ako zálohovať svoje údaje, ako napríklad rodinné fotografie? Ako rozpoznať bezpečné a nebezpečné stránky a ako bezpečne pracovať s webom a e-mailom? Ako bezpečne používať sociálne siete?

Obsah kurzu:

Kľúčové pojmy
Riadenie prístupu
Bezpečná ochrana a správa údajov
- Fyzické zabezpečenie zariadenia
- Pravidelná aktualizácia
- Správne používanie
- Pravidelné zálohovanie
- Bezpečné vymazanie a likvidácia
Bezpečnosť počítačových sietí

Bezpečná práca s webom
- Nie všetko čo navštevujeme je bezpečné
- Nie všetko na čo klikáme je bezpečné
- Registrácia na rôzne služby
- Bezpečné odhlásenie
Bezpečnosť pri komunikácii
Elektronická pošta (E-mail)
Sociálne siete
Zhrnutie