Základy práce s digitálnym zariadením - pre tablety

Kurz pre seniorov na úrovni začiatočník

Čo sa naučíte?

Kurz vás naučí základné digitálne zručnosti a používanie digitálnych technológií pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom na tablete.


 

Formát

Kurz je dostupný vo formáte samoštúdia (e-learning). Materiály a prostriedky potrebné na absolvovanie kurzu budú poskytnuté online.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre seniorov, ktorí sú začiatočníkmi v práci s digitálnymi zariadeniami, konkrétne s tabletmi. Je vhodný pre tých, ktorí nemajú s tabletmi žiadne alebo len minimálne predchádzajúce skúsenosti a chcú získať základné digitálne zručnosti.


 

Trvanie

20 hodín

---------

Hlavným cieľom kurzu je získať základné digitálne zručnosti a použiť digitálne technológie pri práci s dátami, informáciami a digitálnym obsahom na tablete.

Kurz zodpovie na otázky ohľadne ovládania tabletu: Viete, čo sa skrýva pod pojmami hardvér a softvér? Viete si usporiadať aplikácie na pracovnej ploche? Viete zmeniť veľkosť zobrazenia v prehliadači? Viete napísať na klávesnici veľké písmeno? Poznáte rozdiel medzi súborom a priečinkom? Viete nastaviť pripojenie k internetu cez Wi-Fi alebo mobilné dáta?

Obsah kurzu:

Digitálne technológie okolo nás
- Hardvér
- Softvér
Práca na tablete
- Zapnutie tabletu
- Práca s dotykovou obrazovkou
- Pracovná plocha
- Práca s aplikáciami
- Klávesnica a písanie na nej
- Fotoaparát / kamera
- Čo máme v tablete – súbory a priečinky
- Vypnutie tabletu
- Riešenie problémov so zariadením
Sieť a pripojenie na internet
- Pripojenie tabletu na sieť cez Wi-Fi
- Pripojenie zariadenia cez mobilné dáta
- Inštalovanie a odinštalovanie aplikácie

UPOZORNENIE: Kurz je dostupný len pre samoštúdium (e-learning). Kurz bude realizovať a tablety poskytovať iný projekt MIRRI.