Kurz ICDL1 Základy práce s počítačom bol vypracovaný v súlade s medzinárodným štandardom ECDL/ICDL základnej úrovne na získanie znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií formou e-learningu. Rozsah samostatného vzdelávania si individuálne určuje používateľ vzdelávacej platformy podľa svojej potreby. Samotný vzdelávací obsah bude doplnený o pracovné zošity s testom pre overenie zvládnutia kľúčových tém. Školiace materiály boli vypracované a sprístupnené pre verejnosť v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. 

Hlavné časti kurzu:

Počítače a zariadenia
Pracovná plocha, ikony, nastavenia
Výstupy
Správa súborov
Siete
Bezpečnosť a ochrana zdravia